Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT

Przy klubie Trawers działa Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK w składzie:

Przewodniczący TRW - Krzysztof Kasprzak PTG nr 7473 T, BZ, BW,
członkowie
Józef Wirkus PTG nr 4358 BZ, BW,
Leszek Umiński PTG nr 5442 BZ, BW, S,
Zbigniew Potoniec PTG nr 8208 BZ, GS,
Tomasz Górka PTG nr 8033 T.

Kontakt osobisty z TRW GOT PTTK podczas spotkań Klubu Trawers, książeczki do weryfikacji można zostawiać w siedzibie Oddziału podczas spotkań wszystkich klubów i kół (wraz z książeczkami należy koniecznie zostawić numer telefonu). Książeczki do weryfikacji muszą być wypełnione zgodnie z aktualnym Regulaminem GOT znajdującym się na stronach Komisji Turystyki Górskiej.

Przy planowaniu wycieczek oraz wypełnianiu książeczek GOT dla tras punktowanych polecamy serwis Mapa Turystyczna. (ponieważ zdażają się rozbieżności, należy sprawdzić wpisy z aktualnym spisem tras znajdującym się w załączeniu do drukowanego Regulaminu GOT - do zamówienia w naszym klubie lub na stronie COTG PTTK.)