1. GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA PTTK


Najstarsza odznaka turystyczna ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w 1935 r. Jej regulamin pozwala na stopniowe poznawanie gór i doskonale upowszechnia turystykę górską. Z tego też powodu stał się regulaminem wzorcowym dla pozostałych odznak.
Celem Górskiej Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (zwanej GOT PTTk) jest zachęcenie do poznawania gór oraz systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa. GOT PTTK zdobywa się przez odbycie pieszych wędrówek w górach Polski oraz zagranicznych pasmach górskich Karpat i Sudetów, położonych na obszarach Republiki Czeskiej, Słowacji i Ukrainy, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegając przepisów dotyczących poruszania się na obszarach chronionych i w strefie nadgranicznej. GOT PTTK posiada cztery kategorie: popularną, małą, dużą i "Za Wytrwałość". Odznaka popularna jest jednostopniowa. Odznaki małe i duże mają po trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Odznaka "Za Wytrwałość" - dwa stopnie: mały i duży. GOT PTTK zdobywa się w kolejności: popularna, mała brązowa, mała srebrna, mała złota, duża brązowa, duża srebrna, duża złota. Odznakę "Za Wytrwałość" w stopniu małym może zdobywać posiadacz odznaki małej złotej lub dużej złotej. Osoba, która dwukrotnie zweryfikowała małą GOT PTTK "Za Wytrwałość" ma prawo wystąpić do Centralnego Referatu Weryfikacyjnego GOT PTTK w Krakowie - po udokumentowaniu dwukrotnego zweryfikowania odznaki GOT małej "Za Wytrwałość" - o przyznanie odznaki dużej "Za Wytrwałość". W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTTK, z wyjątkiem stopnia popularnego i małego brązowego, które mogą być zdobyte w tym samym roku, jeśli zdobywający ukończył 10 lat. Kolejne wyższe kategorie i stopnie GOT PTTK nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących sezonach i można je zdobywać również ratalnie. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczony. W ciągu jednego sezonu nie można weryfikować równocześnie GOT dużych lub GOT małej złotej oraz norm do odznaki "Za Wytrwałość". Książeczkę GOT PTTK należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień odznaki lub normy ...czytaj...

Więcej informacji o odznace dużej GOT w zakładce Różności.Odznaki w kolejności zdobywania:
2. ODZNAKA KORONY POLSKICH BESKIDÓW


Odznakę zdobywa się przez odbycie pieszych lub rowerowych wycieczek w polskich Beskidach i zdobycie najwyższego w każdej z 10 grup górskich szczytów (według załączonego wykazu). Wycieczki można odbywać indywidualnie lub uczestnicząc w imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Bochni i inne instytucje (np. szkoły, organizacje młodzieżowe, zakłady pracy, inne organizacje turystyczne). Odznakę można zdobywać w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od daty odbycia pierwszej wycieczki ...czytaj...NrGrupa górskaNajwyższy szczytWysokość (n.p.m.)
1.Beskid ŚląskiSkrzyczne1257
2.Beskid MałyCzupel933
3.Beskid ŻywieckiBabia Góra1725
4.Beskid MakowskiLubomir904
5.Beskid WyspowyMogielnica1170
6.GorceTurbacz1310
7.Beskid SądeckiRadziejowa1262
8.PieninyWysoka1150
9.Beskid NiskiLackowa997
10.BieszczadyTarnica1346


3. ODZNAKA REGIONALNA "KORONA SUDETÓW"


Jest to regionalna odznaka górska, przyznawana za zdobycie najwyższych szczytów sudeckich pasm i masywów górskich po polskiej, czeskiej i niemieckiej stronie. Do KORONY SUDETÓW zalicza się 22 szczyty, zarówno z terenów cieszących się dużą popularnością, jak i tych rzadziej uczęsz"czanych. Zdobywać ją można przez dowolnie długi okres, a potwierdzenia zdobycia szczytów gromadzi się w specjalnie przygotowanej książeczce. KORONA SUDETÓW powstała z inicjatywy działaczy Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK jako jedna z propozycji popularyzacji turystyki górskiej na terenie Dolnego Śląska oraz sąsiadujących z nim regionów leżących w Sudetach. Celem ustanowienia odznaki KORONA SUDETÓW jest popularyzacja turystyki górskiej w całych Sudetach, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych ...czytaj...Masyw / PasmoSzczytWysokość w m n.p.m.
Sudety Zachodnie (Západni Sudety)
1. Lužickie hory (Zittauer Gebrige)Luž (Lausche)793
2. Jeątědsko-kozákovsky hřbetJeątěd1012
3. Góry Izerskie (Jizerské hory)Wysoka Kopa1126
4. Karkonosze (Krkonoąe)Śnieżka (Snežka)1602
5. Rudawy JanowickieSkalnik945
6. Góry KaczawskieSkopiec724
Sudety Środkowe (Středni Sudety)
7. Jestřebi horyZaltman739
8. Góry KamienneWaligóra936
9. Góry WałbrzyskieBorowa853
10. Góry SowieWielka Sowa1015
11. Góry BardzkieKłodzka Góra765
12. Góry StołoweSzczeliniec Wielki919
13. Góry BystrzyckieJagodna977
14. Orlické hory (Góry Orlickie)Velká Deątná1115
Sudety Wschodnie (Východni Sudety)
15. Rychlebské hory (Góry Złote i Bialskie)Smrk1125
16. Masyw Śnieżnika (Králický Snežnik)Śnieżnik (Králický Snežnik)1424
17. Zábřežská vrchovinaLázek714
18. Hanuąovická vrchovinaJeřáb1003
19. Hrubý JesenikPraděd1491
20. Zlatohorská vrchovina (Góry Opawskie)Přičny vrch975
21. Nizký JesenikSlunečná800
Przedgórze Sudeckie
22. Przedgórze SudeckieŚlęża718


4. ODZNAKA TURYSTYCZNA "ZDOBYWCA KORONY SUDETÓW POLSKICH"


Odznaka Turystyczna "Zdobywca Korony Sudetów Polskich" została stworzona przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Wałbrzyskiego. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Polskich. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Wałbrzychu. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia. Zdobywa się ją w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów Polskich. Odznakę zdobywa sie przez zdobycie ponad 30 szczytów górskich w Sudetach ...czytaj...

5. ODZNAKA KLUBU ZDOBYWCÓW KORONY GÓR POLSKI


Koronę Gór Polski stanowi 28 najwyższych szczytów głównych pasm górskich Polski. 13 grudnia 1997 r. na spotkaniu z czytelnikami, zorganizowanym przez "Poznaj swój kraj", w Warszawie powołany został przy redakcji "Psk" Ogólnopolski Klub Zdobywców Korony Gór Polski. Klub zrzesza osoby, które weszły na najwyższe szczyty zaliczone do Korony Gór Polski lub sposobią się do osiągnięcia tego w dowolny sposób i w dowolnym czasie. Członkowie Klubu obecni na wszystkich szczytach Korony Gór Polski otrzymują godność ZDOBYWCY Korony Gór Polski, pozostałe osoby - tytuł KANDYDATA na zdobywcę. Starający się o najwyższą godność klubową muszą udowodnić w dowolny sposób, że zdobyli wszystkie szczyty wpisane do Korony Gór Polski ...czytaj...6. ODZNAKA GŁÓWNEGO SZLAKU BESKIDZKIEGO


W celu popularyzacji Głównego Szlaku Beskidzkiego wiodącego najpiękniejszymi terenami polskich Beskidów, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze ustanawiło Odznakę Turystyczną Główny Szlak Beskidzki przyznawaną za jego przejście. Odznakę można zdobyć w wyniku jednorazowego przejścia całego szlaku w czasie nie dłuższym niż 21 dni lub pokonując go w odcinkach niezależnie od czasu trwania i ilości wycieczek.
Odznaka posiada następujące stopnie:
 • brązowy - przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Beskidzkiego minimum 200 punktów GOT PTTK,
 • srebrny - przyznawany za zdobycie kolejnych 200 punktów GOT PTTK na trasie Głównego Szlaku Beskidzkiego,
 • złoty - przyznawany za przejście pozostałych, dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Beskidzkiego.
 • diamentowy - za przejście całego GSB w czasie nie dłuższym niż 21 dni.
  Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny ...czytaj... • 7. ODZNAKA GŁÓWNEGO SZLAKU SUDECKIEGO


  W celu popularyzacji Głównego Szlaku Sudeckiego wiodącego najpiękniejszymi terenami polskich Sudetów, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze ustanawiło Odznakę Turystyczną Główny Szlak Sudecki przyznawaną za jego przejście. Odznakę można zdobyć w wyniku jednorazowego przejścia całego szlaku w czasie nie dłuższym niż 18 dni lub pokonując go w odcinkach niezależnie od czasu trwania i ilości wycieczek.
  Odznaka posiada następujące stopnie:
 • brązowy - przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Sudeckiego minimum 150 punktów GOT PTTK,
 • srebrny - przyznawany za zdobycie kolejnych 150 punktów GOT PTTK na trasie Głównego Szlaku Sudeckiego,
 • złoty - przyznawany za przejście pozostałych, dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Sudeckiego.
 • diamentowy - za przejście całego GSS w czasie nie dłuższym niż 18 dni.
  Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny ...czytaj...